O Nas / Zarządy

Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii (APA), które powstało w 1955 roku, jest organizacją malarzy, rzeźbiarzy, grafików, 'mixed media' artystów i fotografów.  Wszyscy są pochodzenia polskiego, urodzeni  lub zamieszkali w Wielkiej Brytanii.  Od roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, napływ nowych artystów wzbogacił naszą organizację o róznorodną gamą uprawianych stylów.

APA jest organizacją demokratyczną bez funkcji Przewodniczącego. Jest prowadzona przez Komitet, który składa się z Sekretarza, Skarbnika i maksymalnie czterech Członków; wszyscy wybierani są na okres trzech lat na Walnym Zebraniu i mogą pełnić nie więcej niż dwie kadencje pod rząd.

Walne Zebranie odbywa się na wiosnę, na które zapraszani są wszyscy członkowie APA.  Oprócz glosowania, ustalane są tytuły kolejnych wystaw i wybierani są ich kuratorzy.

Mamy dwie wystawy rocznie, na wiosnę i jesienią, w Galerii Posk'u, 238-246 King Street, Londyn, W6 ORF. W wystawach tych udział mogą braæ wyłącznie członkowie APA. Według Janiny Baranowskiej, byłej Prezes APA i pełniącej funkcję Dyrektora Galerii POSK'u około dwudziestu lat, Galeria POSK została utworzona dla artystów Polskich w Wielkiej Brytanii - członków APA, z gwarancją dwóch bezpłatnych wystaw rocznie.

Sekretarz APA regularnie wysyła informacje do wszystkich członków o nadchodzących wystawach i zebraniach u¿ywając zwykłej poczty lub elektronicznej. Dodatkowo, posiadamy elektroniczny serwis informacyjny, w którym wszyscy członkowie moga zamieszczaæ informacje o swoich wystawach i innych ciekawych artystycznych wydarzeniach.

Regulaminy naszej organizacji znajdują się w dziale Kontakt na naszej stronie internetowej.  Informacje i historia Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii znajduje się w dziale Historia.
English/Polski